FOLDER 15: VRIJE MARKT VOOR DE FYSIOTHERAPEUT, WAT BETEKENT DIT VOOR U?

 

 

Vrije markt voor de fysiotherapeut, wat betekent dit voor u?

In deze folder staan de hoofdregels over de betaling van de kosten tussen patiënt, fysiotherapeut en zorgverzekeraar. Maar het is mogelijk dat een individuele zorgverzekeraar hiervan afwijkt. Raadpleeg bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar.

Vrije markt voor de fysiotherapeut

Tot 2005 bepaalde de overheid de tarieven van de fysiotherapeut. In 2005 verandert dit en bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut betere service of kwaliteit levert, bijvoorbeeld ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie, dan kan er een hoger tarief gelden. De overheid wil met een 'vrije markt' de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken.

Wat betekent dit voor u?

Door de vrije tarieven zullen fysiotherapeuten verschillende prijzen vragen voor een zelfde behandeling. Iedere fysiotherapeut is verplicht om een tarievenlijst op te hangen in zijn praktijk. U kunt hierop zien wat de tarieven zijn die uw fysiotherapeut voor een behandeling en verstrekte verband- en hulpmiddelen berekent. U kunt mede op basis hiervan zelf bepalen bij welke fysiotherapeut u zich wilt laten behandelen. Om een goede keuze te kunnen maken voor de juiste fysiotherapeut, is het ook van belang om te kijken naar de kwaliteit en de service die geleverd wordt.

Tarievenlijst

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut ontvangt u geen factuur en worden uw fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysio-therapeut vergoed. De tarievenlijst is dan voor u minder van belang. Wanneer u wel een factuur ontvangt van uw fysiotherapeut, die u eventueel (deels) bij uw verzekeraar kunt declareren, dan is de tarievenlijst zeker van belang. U kunt de prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken bij u in de buurt. Kijk voor een fysiotherapeut bij u in de buurt op www.fysiotherapie.nl. Heeft uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar dan ontvangt u zelf de factuur en is de tarievenlijst weer van belang.

Natura en restitutie

In het geval u geen factuur van uw fysiotherapeut ontvangt en de verzekeraar voor u de betaling afhandelt, is er sprake van betaling in natura. Ontvangt u wel een factuur dan is er sprake van betaling in restitutie. Het kan zijn dat u wel een deel van de kosten kunt declareren, maar de vergoeding van uw zorgverzekeraar is vaak lager dan bij betaling in natura. Als u verzekerd bent via het ziekenfonds, kunt u in de vrije markt voor fysiotherapie kiezen voor betaling in natura of in restitutie.

Wanneer uw verzekering fysiotherapie vergoedt, informeer dan of uw fysiotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen wat de vergoeding bij een gecontracteerde en eventueel bij een niet-gecontracteerde fysiotherapeut zal zijn. Raadpleeg ook uw polisvoorwaarden.

Aanvullende verzekering

De fysiotherapeut helpt bij klachten die met beweging te maken hebben. Daarom is het verstandig om te zorgen dat u voor fysiotherapie goed verzekerd bent. Dat kan, met een aanvullende verzekering. Het is belangrijk om u hierover goed te laten informeren bij uw huidige verzekeraar én andere verzekeraars. Kijk op www.fysiotherapie.nl voor een overzicht waarop u kunt vergelijken hoe fysiotherapie is opgenomen in de aanvullende verzekering van verschillende zorgverzekeraars in Nederland.