Instructie voor de ademhalingsoefening:

- de opgaande lijn is de inademing door de neus via de buikademhaling en duurt 2 seconden

- direct gevolgd door de uitademing, waarbij je je lippen tuit en met enige weerstand uitademt. De uitademing duurt 3 seconden.

- na de uitademing wacht je 3 seconden met inademen.

De inademing is een rustige buikademhaling waarbij je niet maximaal probeert in te ademen.