THERAPIE: EN DAN NOG EVEN DIT.....

 

 

Therapietrouw

U loopt al een tijdje rond met bijvoorbeeld pijnklachten en bewegingsbeperking. U besluit mijn praktijk te vragen of ik u kan vertellen wat u scheelt en wat ertegen te doen is. Ik luister naar uw verhaal, ik onderzoek u en stel een diagnose. Ik bespreek vervolgens met u wat aan uw klacht kan worden gedaan, zodat u weer beter kunt gaan functioneren en stel een behandelplan voor u op.

Beroep op eigen inzet

Dan kan de therapie beginnen. Vaak wordt gekozen voor een combinatie van verschillende behandelmethoden. De therapie die u krijgt, wordt in veel gevallen aangevuld met oefeningen die u thuis kunt doen. En met het advies meer te bewegen: op de fiets naar de bakker in plaats van met de auto, de trap nemen in plaats van de lift. Met andere woorden: ik zal ook een beroep doen op uw eigen inzet.

Huiswerkoefeningen

De oefeningen die u meekrijgt, moet u gedoseerd doen. Niet te weinig oefenen, maar ook niet teveel. Oefent u te weinig, dan heeft het weinig tot geen resultaat. Oefent u te vaak of te intensief, dan loopt u kans zichzelf te vergalopperen en kunt u juist meer klachten krijgen. Het is belangrijk dat u uw oefeningen voortzet zolang dit wenselijk geacht wordt. Ook als u zelf het gevoel heeft dat u weer hersteld bent. Stopt u namelijk te vroeg, dan kunnen uw klachten binnen korte tijd terugkeren en bent u weer bij af.

Afspraken nakomen

Soms onderbreken mensen zelf hun therapiesessie. Wanneer u de vervolgafspraak niet nakomt, loopt u de kans het herstelproces te schaden, er wordt namelijk niet voor niets een vervolgafspraak gemaakt. Bij een chronische ziekte is het belangrijk de therapie voort te zetten om uw mobiliteit in de toekomst zo optimaal mogelijk te houden.

Samen sterk

Fysiotherapie kan veel voor u betekenen. Ik kan het echter niet alleen, het belangrijkste moet van u zelf komen. Als u de raadgevingen opvolgt en uw vervolgafspraken nakomt, kunnen we er samen voor zorgen dat uw klachten in de toekomst niet meer terug zullen komen of beperkt kunnen blijven.