Wat is revalidatietraining?

Revalidatietraining ook wel functionele training genoemd is een onderdeel van zowel de fysiotherapie als sportfysiotherapie. Wanneer het lichaam herstellende is van een klacht of blessure moet het lichaam voorbereid worden om de dagelijkse activiteiten, werk of sport weer aan te kunnen.

Revalidatietraining heeft als doel de belastbaarheid van het lichaam te vergroten. U moet hierbij denken aan verbetering van uw conditie, uw spierkracht, balans en coördinatie. Revalidatietraining ligt in het verlengde van de "normale" fysiotherapeutische behandelingen en wordt na of tijdens de behandelfase toegepast.

Revalidatie training wordt toegepast ter ondersteuning van de verbeteringen die bereikt zijn met fysiotherapeutische behandelingen. Waar bijvoorbeeld mobiliserende (huiswerk) oefeningen het buigen van de knie of het heffen van de arm "in de beweging" ondersteunen en verbeteren is het doel van revalidatietraining het kunnen toepassen van de beweging bij dagelijkse activiteiten, werk of hobby.

Als voorbeeld uw bent werknemer en u heeft last van uw rug:

  • Tijdens de behandelfase wordt ervoor gezorgd dat u minder pijnklachten krijgt en de rug beter kunt bewegen.
  • Tijdens de revalidatiefase wordt ervoor gezorgt dat u -met het behaalde behandelresultaat- uw rug weer beter kunt gaan gebruiken bij bv bukken en tillen, wandelen, kniebuigen, joggen.

 Medical Taping,  Manuele therapie  en bedrijfsfysioteharpie kunnen het effect van Revalidatietraining goed ondersteunen.

 

Ook kan revalidatietraining toegepast worden terwijl u nog geen blessure heeft. Deze preventieve revalidatietraining kan worden toegepast wanneer uit testen blijkt dat mobiliteits-, flexibiliteit of stabiliteitsbeperkingen zijn. Voor het testen van deze mogelijke beperkingen maakt de praktijk gebruik van de "Functional Movement Screen", de "Y-balance test". 

 

Verschil tussen Revalidatietraining en Sportfysiotherapie

Indien er hogere eisen aan uw fysieke belastbaarheid gesteld worden, dan is een logische vervolgstap de sportfysiotherapeutische begeleiding. Revalidatie training krijgt een vervolg in de sportfysiotherapie waarbij sportspecifieke training aan bod komt.

Als voorbeeld bent een voetballer en u heeft last van uw knie:

  • Tijdens de behandelfase wordt ervoor gezorgd dat u minder pijnklachten krijgt en de mobiliteit verbeterd.
  • Tijdens de revalidatiefase wordt ervoor gezorgd dat u -met de behaalde winst - uw knie weer beter kunt gaan gebruiken bij bv bukken en tillen, wandelen, kniebuigen, joggen.
  • De sportspecifieke fase gaat ervoor zorgen dat u met de behaalde winst uit de revalidatiefase weer tegen een bal aan kunt schoppen, snel kunt wenden en keren, vanuit de sprint kunt opspringen, neerkomen, doorrollen en de winnende goal kunt maken....