Medical Taping

Medical Tape is elastische tape die qua structuur en rekbaarheid overeenkomt met huid. Deze tape ondersteunt de weefsels in hun functie, en stuurt de lichaamsfascie in, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft. Het ondersteunt de natuurlijke beweging, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd.

 

Nieuwe methode Medical taping 

Er zijn verschillende vormen van tape technieken en mogelijk bent u in het verleden al eens behandeld met een “Medical Tape”.
De methode waar ik gebruik van maak is een nieuwe behandeltechniek waarbij gewrichts-  en spierklachten snel en direct afnemen. Soms met dermate spectaculaire verbeteringen dat in sommige gevallen wordt afgezien van een operatie.
De behandeling volgens deze methode is gericht op het insturen van het meest optimale bewegingspatroon van een gewricht en bestaat uit het toepassen van myofasciale technieken, medical taping en mobilisaties. Het plaatsen van elke tapestrook wordt vooraf gegaan door een eenvoudige en snelle test. Het eindresultaat is minder pijn, betere bewegingsmogelijkheden en dus betere voorwaarden voor een snel herstel. De behandeling wordt ondersteunt door oefeningen.

Mijn advies is om bij acute (sport)blessures snel een afspraak te maken voor een behandeling met deze tapingmethode. Vanaf het begin kan uw blessure namelijk herstellen in de daarvoor meest gunstige omstandigheden.  

Maar ook chronische klachten en dreigende blessureklachten hebben veel baat bij een behandeling van de taping methode die ik gebruik. Het Medical Taping Concept dat ik gebruik kan uitkomst bieden bij:

  • Lage rugklachten
  • Schouderklachten
  • (Chronische) Knieklachten
  • Nekklachten
  • (Chronische) Heupklachten
  • Enkel klachten

 

Medical Taping is een waardevol behandelconcept en vormt een belangrijk onderdeel van het totaalconcept waarmee ik u behandel.


Manuele therapie
en trainingstherapie kan het effect van Medical taping goed ondersteunen.