RUGKLACHTEN VERVOLG

 

 

Hoe is uw rug opgebouwd?

De wervelkolom bestaat uit 7 nekwervels, 12 borstwervels, 5 lendenwervels en het heiligbeen. Tussen twee wervellichamen ligt telkens een tussenwervelschijf, 23 stuks in totaal. Deze kraakbeenschijven verhogen de elasticiteit en de bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom. De wervelkolom geeft ook bescherming aan het zenuwweefstel die door het wervelkolomkanaal van boven naar beneden loopt.

Wat is de oorzaak?

Er is zoals de naam zegt niet direct 1 oorzaak aan te wijzen waardoor de rugklachten langdurig aanhouden (er is geen duidelijke diagnose). Hieronder worden wel een aantal zaken beschreven die vaak een rol meespelen bij het ontstaan en blijven bestaan van (chronische) rugklachten:

1. Onderbelasting door te weinig beweging:
Een van de belangrijkste oorzaken van veel hedendaagse aandoeningen is bewegingsarmoede. Nog niet zo heel lang geleden verrichte de gemiddelde mens een behoorlijk dagelijkse lichamelijke inspanning , zowel in het werk als in de privésfeer. Door de toenemende automatisering en zeker door de komst en de steeds groter wordende mogelijkheden van de computer, is de dagelijkse hoeveelheid beweging van de gemiddelde mens duidelijk verminderd, met alle gevolgen van dien.
(De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft nomen opgesteld voor de hoeveelheid beweging die gehaald zou moeten worden om een positieve bijdrage te leveren aan behoud van gezondheid. Op basis daarvan is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en de Fit norm opgesteld. Het blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking (en met name de jeugd) deze normen niet haalt. Door de aanwezige rugklachten kan het zijn dat de hoeveelheid beweging en belasting is afgenomen,
waardoor een soort vicieuze cirkel kan ontstaan).

2. Geestelijke spanning geeft lichamelijke spanning:
Lichaam en geest zijn niet te scheiden. Wanneer een mens zich gespannen voelt, dan uit zich dit ook in een hogere spierspanning. Daarom is het ook erg belangrijk om langdurige stresssituaties te vermijden en regelmatig geestelijk te ontspannen, bijvoorbeeld wegdromen in een boek of lekker sporten. Er zijn vele redenen waardoor er een verhoogde geestelijke spanning (en dus ook spierspanning) kan optreden, zoals bijvoorbeeld: een verhuizing, slechte collegiale verhoudingen, langdurig hoge werkdruk, spanningen in de relatie, verlies van een dierbare enz.

3. Karakter en gedrag:
De manier waarop u met spanningen, pijn, werk, tegenslag en dergelijke omgaat, bepaalt uiteraard voor een belangrijk deel de reactie op allerlei gebeurtenissen. Deze reacties kunnen herstel bevorderend of herstel belemmerend werken. Als rugklachten langer duren, kan het bijvoorbeeld zo zijn dat u bang bent om te bewegen/belasten of dat u zich zorgen maakt over de toekomst of de ernst van de klachten. Hoewel er in de meeste gevallen niets ernstigs aan de hand is, kunnen deze zorgen en gedachten de klachten wel mede in stand houden. Ook angst om te bewegen en belasten kan er toe leiden dat de klachten juist verergeren of blijven.

4. Onvoldoende getraindheid van de coördinatie en stabiliteit van de onderrugspieren:
Onduidelijk is wat oorzaak en gevolg is, maar bij veel (chronische) lage rugklachten is er vaak ook een onvoldoende goed samenspel tussen de betrokken spieren aanwezig.

5. Een traumamoment:
Natuurlijk kunnen er acuut rugklachten ontstaan als gevolge van een verkeerde (til)beweging, een ongeluk of valpartij.

Behandeling:

In de meeste gevallen betreft het a-specifieke rugklachten en is er geen specifieke diagnose te stellen. Maar bij elke rugklacht zal de behandeling en begeleiding bepaald worden na een goede analyse, gericht op de omstandigheden waaronder de klachten hebben kunnen ontstaan. Vaak is dit een combinatie van factoren op het gebied van fitheid, lichamelijke (werk)belasting, mentale (werk)belasting, persoonskenmerken en gebeurtenissen. Dit betekent dan ook dat de behandeling, begeleiding en training volledig afhankelijk is van wat er samen met u is gevonden in het onderzoek.

In veel gevallen is actieve training een belangrijk onderdeel van een succesvolle behandeling. Tijdens deze training wordt de belasting door de tijd heen langzaam opgebouwd. Alleen oefenen tijdens de fysiotherapeutische behandeling is daarbij onvoldoende. U krijgt vaak al vanaf het begin specifieke oefeningen mee voor thuis, die van belang zijn voor een optimaal herstel.

Het oefenen thuis is iets wat er bij inschiet. Toch is juist de regelmaat van trainen een belangrijke basis van succes! Probeer bij therapie, maar ook nadien, voor uzelf vaste oefenmomenten vast te leggen en deze in te bouwen in uw dagelijks leefpatroon. U zult er veel baat bij hebben!

Informatie over pijn:

Pijn wordt door veel mensen uitgelegd als erg / ernstig /stoppen met bewegen en belasten / er is iets stuk. Het kan zelfs zijn dat u bang gaat worden om te belasten omdat u denkt dat u bij pijn dingen in uw rug kapot maakt. 

Het is belangrijk om te weten dat pijn niet betekent dat er iets kapot gaat in uw lichaam. Pijn geeft alleen aan dat u naar een grens toegaat. Dus ook tijdens training kunt u soms pijn hebben, immers ook dan gaat u naar een bepaalde grens, om er beter van te worden.

Pijn is dus vrijwel nooit een reden om te stoppen met bewegen en belasten. Wel kan het soms van belang zijn om de belasting of uw activiteiten (tijdelijk) aan te passen.

 Medical Taping en manuele therapie kan het effect van de behandeling bij rugklachten goed ondersteunen.