NEKKLACHTEN VERVOLG

 

 

NEKKLACHTEN

Hoe is uw rug/nek opgebouwd?

De wervelkolom bestaat uit 7 nekwervels, 12 borstwervels, 5 lendenwervels en het heiligbeen. Tussen twee wervellichamen ligt telkens een tussenwervelschijf; deze 23 kraakbeenschijven verhogen de elasticiteit en de bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom. Binnenin deze kraakbeen schijven ligt een geleiachtige vloeistof. De wervelkolom wordt bijeengehouden door banden, spieren en pezen. De wervelkolom geeft ook bescherming aan het ruggemerg die door het wervelkolomkanaal van boven naar beneden loopt. Op elk niveau komt, tussen twee wervels, vanuit het ruggemerg zowel links als rechts een zenuw naar buiten, die naar bepaalde spieren en huiddelen loopt. Vanuit de nekwervels lopen de zenuwen die naar de armen gaan.
De zenuwen verzorgen de signalen van de hersenen naar de spieren (bewust bewegen) en andersom vanuit uw huidsensoren naar uw hersenen (gevoelsgewaarwording)

Wat is de oorzaak?
Er is zoals de naam zegt niet direct 1 oorzaak aan te wijzen waardoor de nekklachten langdurig aanhouden. Hieronder worden wel een aantal zaken beschreven die vaak een rol meespelen bij het ontstaan en blijven bestaan van chronische nekklachten:

1. Onderbelasting door te weinig beweging:
Een van de belangrijkste oorzaken van veel hedendaagse aandoeningen is bewegingsarmoede. Nog niet zo heel lang geleden moest de gemiddelde mens een behoorlijke dagelijkse lichamelijke inspanning verrichten, zowel in het werk als in de privé-sfeer. Door de toenemende automatisering en zeker door de komst en de steeds groter wordende mogelijkheden van de computer, is de dagelijkse hoeveelheid beweging van de gemiddelde mens duidelijk verminderd, met alle gevolgen van dien.
De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft nomen opgesteld voor de hoeveelheid beweging die gehaald zou moeten worden om een positieve bijdrage te leveren aan behoud van gezondheid. Op basis daarvan is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en de Fitnorm opgesteld. Het blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking (en met name de jeugd) deze normen niet haalt. Door de aanwezige nekklachten kan het zijn dat de hoeveelheid beweging en belasting is afgenomen.

2. Geestelijke spanning geeft lichamelijke spanning:
Lichaam en geest zijn niet te scheiden. Wanneer een mens zich gespannen voelt, dan uit zich dit ook in een hogere spierspanning. Daarom is het ook erg belangrijk om langdurige stresssituaties te vermijden en regelmatig geestelijk te ontspannen, bijvoorbeeld wegdromen in een boek of lekker sporten. Er zijn vele redenen waardoor er een verhoogde geestelijke spanning (en dus ook spierspanning) kan optreden, zoals bijvoorbeeld: een verhuizing, slechte collegiale verhoudingen, langdurig hoge werkdruk, spanningen in de relatie, enz.

3. Karakter en gedrag:
De manier waarop u met spanningen, pijn, werk, tegenslag en dergelijke omgaat bepaalt uiteraard voor een belangrijk deel de reactie op allerlei gebeurtenissen. Deze reacties kunnen herstelbevorderend of herstelbelemmerend werken. Als nekklachten langer duren kan het bijvoorbeeld zo zijn dat u bang bent om te bewegen/belasten of dat u zich zorgen maakt over de toekomst of de ernst van de klachten. Alhoewel er bijna nooit iets ergs aan de hand is, kunnen deze zorgen en gedachten de klachten wel mede in stand houden. Ook angst om te bewegen en belasten kan er toe leiden dat de klachten juist verergeren of blijven.

4. Onvoldoende getraindheid van de coordinatie en stabiliteit van de nekspieren:
Onduidelijk is wat oorzaak en gevolg is, maar bij chronische nekklachten is er vaak ook een onvoldoende goed samenspel tussen de betrokken spieren aanwezig, waardoor klachten uitgelokt kunnen worden.

Behandeling:
Juist omdat er geen specifieke diagnose te stellen is zal de behandeling en begeleiding na een goede analyse, gericht zijn op de omstandigheden waaronder de klachten hebben kunnen ontstaan. Vaak is dit een combinatie van factoren op het gebied van fitheid, lichamelijke (werk)belasting, mentale (werk)belasting, persoonskenmerken en gebeurtenissen. Dit betekent dan ook dat de behandeling, begeleiding en training volledig afhankelijk is van wat er samen met u is gevonden in het onderzoek.
In veel gevallen is actieve training een belangrijk onderdeel van een succesvolle behandeling. Tijdens deze training wordt de belasting door de tijd heen langzaam opgebouwd. Alleen oefenen tijdens de fysiotherapeutische behandeling is daarbij onvoldoende. Uw fysiotherapeut zal u vaak al vanaf het begin specifieke oefeningen meegeven die van belang zijn voor een optimaal herstel.
We weten hoe makkelijk het oefenen thuis er bij inschiet. Toch is juist de regelmaat van trainen een belangrijke basis van succes! Probeer voor uzelf vaste oefenmomenten vast te leggen en voor de komende periode in te bouwen in uw dagelijks leefpatroon. U zult er veel baat bij hebben!

Informatie over pijn:
Pijn is een signaal van uw lichaam, niet meer dan dat. Pijn wordt door veel mensen uitgelegd als erg / ernstig /stoppen met bewegen en belasten / er is iets stuk . Het kan zelfs zijn dat u bang gaat worden om te belasten omdat u denkt dat u bij pijn dingen in uw rug kapot maakt. Het is belangrijk om te weten dat pijn niet betekent dat er iets kapot gaat in uw lichaam. Pijn geeft alleen aan dat u naar een grens toegaat. Dus ook tijdens training kunt u soms pijn hebben, immers ook dan gaat u naar een bepaalde grens, om er beter van te worden. Pijn is dus bijna nooit een reden om te stoppen met bewegen en belasten. Wel kan het soms van belang zijn om de belasting (tijdelijk) aan te passen.